BLOGS INFANTIL

3 ANYS A: LES SÍNDRÍES

3 ANYS B: LES BANANES

3 ANYS C: LA DACSA

4 ANYS A: EL BATUT DE FRUITES

4 ANYS B: LES FRUITES

4 ANYS C: LES LLETUGUES

5 ANYS A: LA CLASSE DEL GUACAMOLE

5 ANYS B: LES MADUIXES EIVISSENQUES