Trets d'identitat del nostre centre (missió, visió i valors)


L’escola té els següents trets d’identitat que la defineixen:
Coneixent aquests trets d’identitat, el claustre de mestres va redefinir la Missió i  la Visió del centre (curs 20/21):


Missió:


Guiar al nostre alumnat en el seu desenvolupament personal, emocional, social i acadèmic per a que siguin persones competents dintre de la nostra societat.


I  la nostra Visió:


El nostre centre aspira a ser una escola inclusiva i innovadora oberta a tota la comunitat educativa, mantenint el contacte directe amb l’entorn. Conservant com a referent la nostra llengua i cultura i on l’aprenentatge cooperatiu sigui l’eix transversal del procés d’ensenyament-aprenentatge.


Els següents valors educatius són els que la nostra comunitat educativa vol prioritzar: 


FORMAM PART DE LA XARXA DE CENTRES DEL PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ 

MENCIÓ D'HONOR SANT JORDI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS

CENTRE ECOAMBIENTAL CERTIFICAT

COMPROMESOS AMB LA CULTURA I LES TRADICIONS D'EIVISSA

HISTÒRIA DEL NOSTRE CENTRE

De l'escola vella a l'escola nova

INICIS DE L'ESCOLA

L'escola CEIP sa Bodega va sorgir per una necessitat de creixement de població l'any 1974. Es va construir un edifici just davant del Mercat Nou,  actualment l'escola d'adults, CEPA Pitiüses. 

El centre va agafar el nom de la zona on es va construir, Sa Bodega que originàriament eren uns horts anomenats sa Bodega de Dalt i sa Bodega de baix.(font eeif.) 

L'escola sa Bodega es va iniciar amb la direcció d'en Mariano Serra Planells (que en fou director fins l'any 2004) que junt amb 7 mestres més, una colla d'amics com s'anomenaven, van voler marcar una línia pedagògica molt clara. Un ensenyament arrelat al territori i a la cultura pròpia d'Eivissa. Això va permetre que amb els anys s'aconseguís un ensenyament en català i permetés a varies generacions de nouvinguts integrar-se a la nostra illa.

Un grup de pares i mares, l'APIMA ,va voler també aportar la seva part formant una Colla de Ball Pagès com activitat extraescolar, l'any 1987. Actualment la Colla de ball pagès sa Bodega és una associació independent que encara té contacte directa amb l'escola. Així mateix, i també des de l'APIMA quasi bé al mateix temps,  es va crear una activitat extraescolar esportiva. Actualment és el Club de Bàsquet Sa Bodega, que també ha esdevingut un club independent, però molt lligat al centre educatiu. 


INICIS ESCOLA NOVA 

L'edifici davant del Mercat Nou, escola vella, tenia moltes mancances d'espai, instal·lacions, banys deficitaris etc, que juntament amb una gran demanda d'escolarització, la Conselleria va decidir finalment construir un centre nou amb dues línies d'aprenentatge. Això va suposar doblar la capacitat d'alumnes i de professorat. El lloc que es va optar va ser la ubicació actual al barri d'es Clot, dos carrers més amunt. Aquest procés es va fer ja amb la direcció de Margarita Guasch Costa, directora del centre des del 2004 fins al 2018. 

Quan van començar les obres es van trobar amb unes RESTES ARQUEOLÒGIQUES úniques, això va paralitzar les obres durant dos anys pel seu estudi i reestructuració del projecte, permeten que aquestes restes úniques fossin visibles per la comunitat educativa. 

Finalment, el curs 2014-2015, ja es va realitzar al centre nou, ubicat al carrer Josep Riquer i Llobet 13, i progressivament es va anar obrint una segona línia,  fins a l'actualitat que ja estan les dues completes.


RESTES ARQUELÒGIQUES trobades al centre.

Un grup d'alumnes de 4t Primària va  fer un projecte sobre aquestes restes de l'escola. Després de buscar informació, d'entrevistar a arqueòloga Rosa Gurrea i amb el seu vist i plau, varen realitzar un tríptic amb la informació de totes les restes que es troben a l'escola, tan les que es poden veure com les que no. I també varen realitzar una presentació per explicar a la resta d'alumnat del centre la seva existència. Us les enllacem a continuació.


                           

                                     RESTES ARQUEOLÒGIQUES

Si voleu conèixer les retes arqueològiques que es varen trobar en el moment de la construcció de la nova escola, podeu clicar a l'enllaç.

Explicació a través d'una presentació realitzada per uns alumnes de 4t Primària.

Cliqueu a l'enllaç  RESTES ARQUEOLÒGIQUES.

                                TRÍPTIC

CONTACTE: 

CEIP SA BODEGA

c/ Josep Riquer Llobet, 13

Eivissa, 07800

tel: 971301996 / 648937317

ceipsabodega@educaib.eu 

escolasabodega@ceipsabodega.com