Trets d'identitat del nostre centre (missió, visió i valors)

Missió:


Guiar al nostre alumnat en el seu desenvolupament personal, emocional, social i acadèmic per a que siguin persones competents dintre de la nostra societat.
I la nostra visió:


El nostre centre aspira a ser una escola inclusiva i innovadora oberta a tota la comunitat educativa, mantenint el contacte directe amb l’entorn. Conservant com a referent la nostra llengua i cultura i on l’aprenentatge cooperatiu sigui l’eix transversal del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Els valors que ens representen:


LLENGUA: L'escola té el català com a llengua vehicular, d'aprenentatge i de comunicació. El castellà serà la segona llengua d'aprenentatge i l'anglès la llengua estrangera.


CONFESSIONALITAT: En el centre ningú podrà ser discriminat per raons de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa. Considerem que les famílies tenen un paper decisiu referent a la formació religiosa dels seus fills/es i, per tant, decideixen si reben o no Educació Religiosa.


PLURALISME: L'escola admet el pluralisme i la diversitat d'ideologies, llengua, classes socials, culturals, capacitats.... I ho valorem com un enriquiment personal i social. L'escola pretén educar potenciant els valors de convivència en una societat democràtica.


COEDUCACIÓ: Entenem la coeducació com educar sense discriminació per raons de sexe. Pretén que els diferents llenguatges, missatges i accions educatives que els alumnes i les alumnes rebin, no siguin discriminatoris, superant mites i tabús de la societat.

PRESENTACIÓ PORTES OBERTES

PORTES OBERTES VIRTUALS

Davant la impossibilitat de fer-ho de forma presencial, us convidam a conèixer el nostre centre amb la següent presentació. Esperam us agradi.


FORMAM PART DE LA XARXA DE CENTRES DEL PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ

MENCIÓ D'HONOR SANT JORDI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS

CENTRE ECOAMBIENTAL CERTIFICAT

COMPROMESOS AMB LA CULTURA I LES TRADICIONS D'EIVISSA

Història del centre

EN CONSTRUCCIÓ

CONTACTE:

CEIP SA BODEGA

c/ Josep Riquer Llobet, 13

Eivissa, 07800

tel: 971301996 / 648937317

ceipsabodega@educaib.eu

escolasabodega@ceipsabodega.com