DIES LECTIUS


Infantil i Primària: del 12 de setembre fins al 23 de juny


VACANCES ESCOLAR


1. Tenen la consideració de dies festius:


Dia 12 d'octubre de 2022 (Festa Nacional)

Dia 01 de Novembre de 2022 ( Tot Sants)

Dia 6 de desembre de 2022 (dia de la Constitució)

Dia 8 de desembre de 2022 (Immaculada Concepció)

De dia 23 de desembre a dia 6 de gener ( Nadal)

Dia 1 de març de 2023 (Dia de les Illes Balears)

De dia 06 d'abril a dia 14 d'abril de 2023 ( Setmana Santa)

Día 01 de maig de 2023 ( festa del treballador)


2. Té la consideració de dia no lectiu


Dia 28 de febrer de 2023 (festa escolar unificada)


3. Altres dies no lectius

Dia 31 d'octubre de 2022 (dia de lliure elecció aprovat en Consell Escolar)

Dia 9 de desembre de 2022 (dia de lliure elecció aprovat en Consell Escolar)

Dia 27 de febrer de 2023 ( En substitució de festa local)

Dia 2 de maig de 2023 ( En substitució de festa local)Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració, d'acord amb la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d'agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2022 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 105, de 7 d'agost).

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2022-2023, el centre pot determinar, en substitució d'aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s'hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d'elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2022-2023, els centres poden elegir un dia festiu per ajustar a 176 els seus dies lectius.